Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web casinovenus.click. Trước khi bạn sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng dưới đây. Bằng cách truy cập trang web và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ và logo, trên trang web casinovenus.click thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu khác. Bạn không được phép sao chép, phân phối, trưng bày, công bố công cộng hay sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu bản quyền.

...

  • Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành khi sử dụng trang web.
  • Bạn phải đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp trên trang web là chính xác và đầy đủ.

2. Trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này. Trang web được cung cấp theo nguyên tắc 'như có' và 'như sẵn có' mà không có bất kỳ bảo đảm nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích hợp hoặc sự hoàn thiện của nội dung.

...