Chính sách bảo mật

Trang web casinovenus.click tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web casinovenus.click, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, bạn không nên sử dụng trang web này.

Thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web casinovenus.click, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ vận chuyển. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để liên lạc và cung cấp dịch vụ cho bạn.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp quy định bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi có nghĩa vụ chia sẻ thông tin đó.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì và cải thiện trang web casinovenus.click và dịch vụ liên quan. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về các thông tin quan trọng, cập nhật, hoặc khuyến mãi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu và phân tích thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và tùy chỉnh nội dung hiển thị cho bạn.

Cookies

Trang web casinovenus.click sử dụng cookies để theo dõi và lưu trữ thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Cookies là các tệp nhỏ chứa dữ liệu, bao gồm một định danh duy nhất, được gửi từ trang web đến trình duyệt của bạn và lưu trữ trên ổ cứng của bạn để ghi nhớ thông tin về hoạt động trên trang web.

  • Chúng tôi sử dụng cookies phiên để theo dõi phiên làm việc của bạn trên trang web.
  • Chúng tôi sử dụng cookies ưu tiên để lưu trữ các thông tin ưa thích của bạn trên trang web.
  • Chúng tôi sử dụng cookies yêu cầu để xác nhận thông tin và hành động trên trang web.

Bạn có thể từ chối bất kỳ cookies nào hoặc thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối tất cả các cookies hoặc hiển thị cảnh báo khi cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn không thể trải nghiệm tối đa các tính năng và chức năng của trang web.